Sp5 Szkoła Podstawowa nr 5

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
   


Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!

Jury składające się ze wszystkich nauczycieli szkoły 
wyłoniło najlepsze prace 
konkursie fotograficznym 
"Oznaki wiosny - tydzień bez komputera".

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, 
a zwycięzcom gratulujemy.

Nagrody zostaną wręczone na zakończeniu roku szkolnego.
 

I miejsce 

Marek Pizan 

klasa 7a

II miejsce 
ex aequo 


 Aleksander Wierzba

klasa 5
Grzegorz Rataj 

klasa 6a
  

III miejsce 

Oliwia Zonik 

klasa 6b
 
 


Od 22.03.2021 do 11.04.2021
uczniowie klas 1-3 przechodzą na nauczanie zdalne

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
mogą uczęszczać na zajęcia na terenie szkoły 
po wypełnieniu przez rodzica/opiekuna podania do dyrektora szkoły. 

Konsultacje dla uczniów klasy 8 
nadal organizowane są w czwartki na terenie szkoły. 


Opieka świetlicowa zorganizowana jest dla uczniów, 
których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna podania do dyrektora szkoły.
 

 
 
 
Szanowni Państwo!
W dniach 15.03-19.03 zawieszamy wszelkie lekcje zdalne na classroomie (uczniowie nie oddają zadań domowych w tym czasie, nie logują się na lekcje).
Nasza decyzja podyktowana jest troską o uczniów. Zdajemy sobie sprawę, że dzieci są nadmiernie obciążeni pracą przy komputerze, co negatywnie odbija się na ich kondycji psychicznej i fizycznej.

W zamian ustalamy inne zajęcia mające na celu aktywizację uczniów w różnych obszarach.
W ciągu całego tygodni uczniowie mają do wykonania następujące zadania:

1. Spacer na łono natury: idź na spacer na łąkę, pole, do lasu lub do parku. Szukaj pierwszych oznak wiosny.
A) Zrób zdjęcia dokumentujące wycieczkę oraz zmiany zachodzące w przyrodzie. (do pięciu zdjęć)
B) Napisz notatkę o swojej wycieczce (gdzie byłeś, co widziałeś).
C) Wykonaj ilustrację dowolną techniką miejsca, w którym byłeś podczas spaceru.
2. Konkurs fotograficzny – wybierz jedno zdjęcie oznak wiosny i prześlij na konkurs.
3. Samodzielnie przygotuj zdrowy posiłek. Zrób sobie selfie ze swoją potrawą.
4. Wykonaj ozdobę, stroik wielkanocny na kiermasz wielkanocny.

22.03 odeślij prace przez classroom
1. Notatkę o spacerze wyślij na język polski.
2. Zdjęcia ze spaceru wyślij na informatykę.
3. Konkurs fotograficzny – wybrane zdjęcie wyślij wychowawcy na godzinie wychowawczej.
4. Pracę plastyczną ze spaceru wyślij na plastykę.
5. Zdjęcie zdrowego posiłku wyślij na przyrodę (klasa 4), na biologię (5-8).
6. Zdjęcia stroików wielkanocnych prześlij na religię (jeśli nie chodzisz na religię wyślij wychowawcy).
Chętne osoby podpisane stroiki przynoszą do szkoły, do sekretariatu lub do wychowawcy na kiermasz.

Wszystkie prace będą ocenione. Projekty do odsyłania zadań zostaną utworzone 22.03Szanowni Państwo,
W związku z przedłużającym się nauczaniem zdalnym Rada Pedagogiczna informuje, że w przypadku braku komunikacji z uczniem podczas lekcji (brak włączonej kamerki i mikrofonu) dziecko będzie miało zaznaczoną nieobecność nieusprawiedliwioną.  
Może to spowodować wysoki procent nieobecności, a w konsekwencji brak klasyfikowania ucznia na koniec roku szkolnego (50% godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych). W trosce o Państwa dziecko prosimy o dopilnowanie logowania się i aktywności na lekcjach zdalnych w celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji.

Z poważaniem
Rada Pedagogiczna 

  Od dnia 18 stycznia 2021 
uczniowie klas 1-3 
wracają do nauki stacjonarnej na terenie szkoły.

 Zajęcia odbywają się według planu lekcji podanego na początku roku szkolnego.

Działalność świetlicy szkolnej, stołówki, zajęć z logopedą, zajęć rewalidacyjnych odbywa się również według planu z początku roku szkolnego.


Uczniowie z klasy 4-8
od dnia 18.01.2021
nadal uczą się w trybie zdalnym 
przez platformę Classroom
według dotychczasowych zasad i według tego samego planu lekcji. 

(Plany lekcji znajdują się
 na stronie szkoły w zakładce "Plan lekcji"
 oraz w dzienniku elektronicznym)

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
mogą uczęszczać na zajęcia na terenie szkoły po wypełnieniu przez rodzica/opiekuna podania do dyrektora szkoły.  
ZASADY BEZPIECZNEGO POWROTU DO SZKOŁY:

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (jeśli uczeń ma podwyższoną  temperaturę, kaszel, katar musi pozostać w domu) oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych (kwarantanna domowa) lub w izolacji.


Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk).

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.Wszystkie wytyczne dotyczące bezpiecznego powrotu dzieci do szkoły znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3
Zajęcia w trybie zdalnym dla  klas 1-8 
zostają przedłużone do 3 stycznia 2021

Ferie zimowe trwają od 4 do 17 stycznia 2021

podstawa prawna:


Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne 
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 
Nauka w klasach I-III będzie odbywała się zdalnie.
Do 29 listopada br. przedłużone jest nauczanie zdalne 
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.


Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
źródło informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

data wejścia: 05.11.2020 godz. 18:34


od 26.10 do 08.11

klasy 4 - 8 
przechodzą na zdalny tryb nauczania
Nauczanie będzie odbywało się poprzez platformę classroom.

klasy 1 - 3 
nadal będą uczyły się w trybie stacjonarnym 
według dotychczasowego planu. 
Dla uczniów z klas 1-3 planowo działa również
 świetlica szkolna, stołówka, zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne.


Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870Instrukcja logowania na platformę classroom

kliknij TUTAJ


Zgodnie z zaleceniami Premiera RP i Ministra Zdrowia 
od 12.10.2020 jest obowiązek 
zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. 

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora naszej szkoły 
uczniowie mają obowiązek 
noszenia maseczek na przerwach. 

Rodzicom przypominamy o obowiąku zakrywania ust i nosa na terenie szkoły 
oraz o zakazie wchodzenia do budynków szkolnych.


Dzień 14.10.2020 

jest dniem wolnym 
od zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 
 
 


Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju 
rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 
dnia 01 września 2020 r.
oraz 
zebrania z rodzicami 
w dniach 03-05 września 2020
odbywać się będą według następujacego harmonogramu:
HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
KlasaGodzinaMiejsce spotkaniaKto przychodzi
I9:00boisko uczeń z rodzicem
II10:00sala nr 12
budynek B
uczeń z rodzicem
III11:00sala nr 11
budynek B
uczeń z rodzicem
IV9:00boiskouczeń z rodzicem
V10:00 sala nad biblioteką
budynek C
sami uczniowie
VIa8:00sala nr 16
budynek B
sami uczniowie
VIb11:00sala nad biblioteką
budynek C
sami uczniowie
VIIa10:00sala nr 1  
budynek A
sami uczniowie
VIIb9:00sala nr 5   
budynek A
sami uczniowie
VIII11:00sala nr 3
budynek A
sami uczniowie
Zgodnie z zaleceniami MEN, MZ i GIS

w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2020 r.

rodzice uczniów klas 5 - 8 nie wchodzą na teren szkoły,

Rodzice uczniów klas 1 - 4 są zobowiązani do 
noszenia maseczek na terenie szkoły 
oraz do dezynfekcji rąk po wejściu do budynku.

Do budynków szkoły mogą wejść uczniowie klas 1 - 4 
tylko z jednym rodzicem/opiekunem prawnym.

Uczniowie klas 5 - 8 na terenie szkoły i w budynkach 
są zobowiązani do noszenia maseczek i dezynfekcji rąk.

Uczniowie i rodzice są zobowiązani do przyjścia do szkoły na wyznaczoną godzinę (nie wcześniej), udanie się od razu do wyznaczonej sali oraz do opuszczenia terenu szkoły zaraz po zakończeniu spotkania.

Do szkoły mogą przyjść uczniowie i rodzice bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub izolacji.


HARMONOGRAM  ZEBRAŃ Z RODZICAMI
klasa
termin
godzina
miejsce
I03.09
17:00
sala nr 17
budynek B
II02.09
17:00
sala nr 12
budynek B
III04.09
17:00
sala gimnastyczna
budynek D
IV04.09
16:30
sala nr 18
budynek B
V02.09
16:30
sala nad biblioteką
budynek C
VIa04.09
16:30

sala nad biblioteką
budynek C
VIb03.09
17:00
sala nad biblioteką
budynek C
VIIa03.09
17:00
sala nr 1
budynek A
VIIb02.09
17:00
sala nr 5
budynek A
VIII03.09
16:30
sala nr 3
budynek A


W lipcu i sierpniu
sekretariat szkoły otwarty jest 
w godzinach od 9:00 do 13:00
tel. 75-642-14-29
Drodzy Uczniowie! 
Dziękujemy Wam za ten rok, 
za Waszą pracę i wytrwałość. 
Życzymy Wam wspaniałych wakacji i bezpiecznych podróży, 
zasłużonego wypoczynku i relaksu na łonie natury 
oraz wielu okazji do zabawy.
Do zobaczenia we wrześniu, 
byśmy mogli wspólnie podejmować nowe wyzwania. 

Pozdrawiamy...


Organizacja roku szkolnego 2019/2020 
do wakacji 


nauka zdalna zostaje przedłużona do 26 czerwca 2020,

dzień 12 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (zdalnych),

dni 16, 17 i 18 czerwca są dniami wolnymi od zajęć zdalnych 
- tego dnia odbywają się egzaminy ósmoklasisty. 

O formie zakończenia roku szkolnego 
oraz sposobach rozdania świadectw 
zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie.


Zgodnie z informacją otrzymaną od 
Prezydenta Miasta Jerzego Łużniaka
od 01.06.2020
wznawiamy możliwość zajęć rewalidacyjnych 
oraz konsultacji dla uczniów klas 4-8
dla chętnych uczniów
na terenie szkoły
Na konsultacje i rewalidacje należy umówić się wcześniej ze swoim nauczycielem. Uwaga!
Zgodnie z rekomendacją
 Prezydenta Miasta Jerzego Łużniaka
zajęcia stacjonarne na terenie szkoły, 
które miały sie odbywać od 25.05.20,
zostają wstrzymane do odwołania.Z uwagi na 
Egzaminy Ósmoklasisty
dni
16 - 18 czerwca 2020 r.
są wolne od wszelkich zajęć dydaktycznych on-line 
oraz zajęć i konsultacji na terenie szkoły.
 W tych dniach na terenie szkoły odbywa sią tylko egzamin.


Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15.05.2020 
o częściowym uruchamianiu pracy szkół przedstawiamy następujący harmonogram:

• Od 18.05 możliwość zorganizowania zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – przy zachowaniu odpowiednich procedur i uprzednim umówieniu się z asystentem ucznia

• Od 25.05 możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III - przy zachowaniu odpowiednich procedur i uprzednim zgłoszeniem chęci udziału dziecka wychowawcy klasy

• Od 25.05 możliwość konsultacji z nauczycielami uczniów klasy ósmej - przy zachowaniu odpowiednich procedur oraz umówieniu z nauczycielem przez dziennik elektroniczny

• Od 01.06 możliwość konsultacji z nauczycielami uczniów klas IV – VIII – konsultacje mają na celu możliwość poprawy ocen i napisania zaległych sprawdzianów – przy zachowaniu odpowiednich procedur, odbywają się po uprzednim umówieniu z nauczycielem przez dziennik elektroniczny


Szczegółowe zasady wejścia i przebywania na terenie szkoły 
są zawarte w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły.

Każdy rodzic, który chce przyprowadzić dziecko do szkoły na jakiekolwiek zajęcia musi dostarczyć przez zajęciami wypełnioną i podpisaną ankietę dostepną poniżej.

Informacja dotycząca sytypendium szkolnego 
z Departamentu Edukacji – Wydział Finansowania i Zarządzania Oświatą, 
Wydział Miasta Jelenie Góra


Dzień dobry,
informuję, iż wypłata świadczenia w formie stypendium szkolnego na pokrycie kosztów edukacyjnych określonych w §4 ust. 1 pkt 3 uchwały 492/XLI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej nastąpi na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego po wcześniejszym przedłożeniu dokumentów potwierdzających poniesione koszty.

Wysokość przyznanego świadczenia od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku ustalono w wysokości 155 zł miesięcznie.

Dokumenty wymagane do rozliczenia stypendium należy przyjmować w terminie do 5 czerwca 2020 roku. Natomiast wypłata świadczenia powinna nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2020 roku.

W załączeniu przesyłam Państwu szczegółowe wytyczne – Jak powinny wyglądać dokumenty rozliczeniowe do stypendium szkolnego.
Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom,
nasza szkoła przechodzi na nauczanie zdalne za pomocą
platformy Google classroom.
Dzięki tej platformie uczniowie będą mogli komunikować się z nauczycielami na bieżąco.

Przesyłamy Państwu w załączniku instrukcję logowania się do Google classroom.
Można zrobić to na komputerze jak również w telefonie.
Wychowawcy przesyłają Państwu kod do poszczególnych przedmiotów.
Proszę spróbować się zalogować i dołączyć do zajęć.
Nauczyciele będą mieli wtedy wgląd komu to się udało.
Jeśli ktoś z Państwa będzie miał problemy prosimy o kontakt z wychowawcą.


Instrukcja dostępu do Google Classroom

kliknij TUTAJ
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego